Reglement

Algemeen Reglement

Het doel van de club is het beoefenen van een gezonde sport in een vriendschappelijke sfeer.

Iedere deelnemer is ertoe gehouden:
• De verkeersreglementen te eerbiedigen.
• Zich behoorlijk te gedragen en de veiligheid van anderen niet in gevaar te brengen.
• Zijn snelheid aan te passen aan een tempo dat IEDEREEN kan volgen.
• Bij pech te stoppen dicht bij de plaats van het voorval en niet vooruit te rijden op de groep.
• De volledige clubuitrusting te dragen, zoniet worden die ritten niet meegeteld in het clublaureaatschap.
• Het lidgeld wordt bepaald door de prijs van de verzekering van WBV.
• Het dragen van een helm is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden.
• We rijden van start tot aankomst in groep.
• We laten geen afval achter op en langs de weg.
• De snelheid wordt bepaald door de kopmannen.
• Enkel seingevers met een nat. driekleur-band en een bord C3 kunnen het verkeer -zo kort mogelijk- stilleggen.
• Het volledige clubreglement is te verkrijgen bij het bestuur.
• Het aantal leden wordt beperkt tot 65.

Fietsen in het verkeer

Met 2 naast elkaar

• Dat mag meestal op de rijbaan en in principe altijd op het fietspad.
• Op de rijbaan moet je de rechterhelft houden en je moet ruimte laten voor tegenliggend en achterkomend verkeer.
• Op het fietspad mag je fietsers die je tegenkomen niet hinderen en moet je snellere fietsers doorlaten.

Groepen

• Er is maar sprake van een "groep" vanaf 15 fietsers en tot max. 150.
• Groepen van minder dan 15 fietsers genieten niet van de speciale regels die voor groepen gelden en worden gewoon aanzien als individuele fietsers.
• Groepen van meer dan 150 fietsers moeten dan weer splitsen in kleinere groepen.

Kleine groepen

• Dit zijn groepen van minstens 15 en maximum 50 fietsers.
• Zij MOGEN vergezeld zijn van 1 of 2 begeleidende wagens met het speciale bord OP HET DAK. De eerste wagen gaat de groep ongeveer 30 meter vooraf en de andere volgt eventueel op 30 meter.
• Is er slechts 1 wagen dan MOET deze de groep volgen.
• De wagen die volgt plaatst het bord OMGEKEERD voor het achterkomend verkeer.
• Er MOGEN minstens 2 WEGKAPITEINS fungeren.

Grote groepen

• Dit zijn groepen van minstens 51 en maximaal 150 wielertoeristen.
• Deze MOETEN vergezeld zijn van TWEE wagens (voor en achter) en zij MOETEN minstens TWEE WEGKAPITEINS hebben.

Voordelen voor groepen(=15 en meer)

• Zij moeten NIET op het fietspad rijden.
• Zij mogen met maximum TWEE (!) naast elkaar fietsen op de rijbaan, maar moeten daarbij het volgende in acht nemen :
•• enkel de RECHTER strook gebruiken.
•• zij mogen nooit meer dan de helft van de breedte van de rijbaan gebruiken.

Wegkapiteins

• moeten minstens 21 jaar zijn.
• om de LINKERARM een band dragen (nationale driekleur) met in zwarte letters op de gele strook: WEGKAPITEIN 
• moeten een lijst bij zich hebben met de deelnemers.
• op een kruispunt ZONDER LICHTEN mag ten minste 1 wegkapitein het verkeer stilleggen om het oversteken te vergemakkelijken.
• Hij moet daartoe het bord C3 gebruiken.

(Bron: http://www.vlaamsewielrijdersbond.be/)

Volledig reglement bij aansluiting bij onze club.