Het OLF is alive!

Beste Oude Linde Fietsvakbond leden,
 
Daar de huidige bestuursploeg tot op heden nog geen enkele van onze eisen heeft ingewilligd, hebben wij besloten zelf tot actie ove

Abonneer op